Ontspanning

Makkum

Makkum zou zonder twijfel de twaalfde stad kunnen zijn in de provincie Friesland. Makkum heeft een stedelijke structuur uit de eerste helft van de 17e eeuw met statige koopmanshuizen en rijk versierde woningen. Door haar ligging aan de kust was Makkum van oudsher een haven- en vissersplaats en het centrum van de aardewerkindustrie. Er waren onder meer steenfabrieken, panwerken, hout-, olie-, papier- en pelmolens, scheepswerven en meer dan 100 kalkovens. De grote scheepvaartactiviteiten zijn door de verzanding van de Zuiderzee verdwenen, maar scheepsbouw en productie van aardewerk en tegels vormen nog de belangrijkste plaatselijke industrieën. Nog steeds is Makkum beroemd om het aardewerk van Altena & Krooyenga. In de 17de eeuwse waag is het Museum van Fries Aardewerk ondergebracht.
In Makkum is gedurende de zomer veel te doen. Per slot van rekening is het dorp zeer toeristisch georiënteerd. Het inwoneraantal stijgt in de zomermaanden van een kleine 4.000 naar meer dan 20.000. De VVV heeft een inventarisatie van alle activiteiten gemaakt en onderhoudt een internet-pagina, die redelijk actueel is: www.makkumfriesland.nl. Het kantoor van de VVV is op werkdagen en zaterdagen geopend.

Bezienswaardigheden

Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Iedereen die over de Afsluitdijk rijdt komt langs de kazematten van Kornwerderzand: de voormalige verdedigingslinie op de Afsluitdijk. Zes authentieke bunkers zijn volledig heringericht en geven een beeld van de Tweede Wereldoorlog waarin ze hun waarde bewezen. Terwijl in andere delen van Nederland de Duitse legers voort denderden, werden die bij de Afsluitdijk tegengehouden. Men krijgt o.a. aspecten als het dagelijkse leven van de militairen en de rol van het verzet te zien.
Open: mei t/m september, woensdag en zaterdag 10.00-17.00 uur. In juli en augustus tevens zondagmiddag 13.00-17.00 uur. Op afspraak het gehele jaar open; voor groepen vanaf 10 personen. In het seizoen zijn er rondvaarten vanuit Makkum naar het museum.
Contact: Telefoon 0515 541984, VVV: 0515 540550

Aldfaers Erfroute
De Aldfaers Erfroute brengt u langs vele oude Friese dorpjes en zijn eeuwenoude ambachten. De route toont het leven en werken van de Friese plattelandsbevolking. U kunt het zien en beleven in de vier dorpen: Exmorra, Allingawier, Ferwoude en Piaam.
Piaam: Natuurhistorisch Museum It Fûgelhûs
Allingawier: Woord- en Beeldkerk met scheppingsverhaal, museumboerderij, drabbelkoekenbakkerij, smederij en een expositie van Grietje Huisman. De Allingastate is open voor publiek, inclusief rondleidingen.
Exmorra: grutterswinkeltje en dorpsschooltje.
Ferwoude: timmerwerkplaats van sterrenkundige.
Workum: Het museum van de voddenschilder Jopie Huisman
Open: april t/m oktober dagelijks 10.00-17.00 uur.

Poldermolen Cornwerd
Gerestaureerde molen, die van binnen te bezichtigen is. Wie de molen in werking wil zien, kan bellen met de molenaar voor een afspraak.
Contact: John Hutchinson. Telefoon 0515 231704.

Schuilkerkje Menno's Fermanje in Pingjum
Een doopsgezinde schuilkerk, met diaserie over het leven van Menno Simons, de leider van de Dopers, die in 1496 werd geboren te Witmarsum. Zijn volgelingen worden vaak naar hem genoemd: Mennonieten of Mennonites. Na zijn priesterwijding werd hij in 1524 vicaris te Pingjum. Van 1531 tot 1536 was hij priester in zijn geboorteplaats Witmarsum, trad daarna uit de Rooms-Katholieke Kerk en sloot zich aan bij de Dopers. De RK Kerk verbood hervormingen en vervolgde de Dopers.
Wegens zijn overtuiging moesten Simons en zijn gezin vaak vluchten en onderduiken. Hij maakte veel geheime lange reizen en na vele omzwervingen vond het gezin tenslotte onderdak bij beschermheer Graaf von Ahlefeldt te Bad Oldesloe in Duitsland. Na hier zeven rustige jaren te hebben gewoond, overleed hij tenslotte in 1561.
De huidige gemeente Witmarsum-Pingjum werkt in een combinatie samen met de Doopsgezinde Gemeenten Baard, Franeker en Itens. De Doopsgezinde kerk, gebouwd in 1960/61, staat in Witmarsum (Arumerweg 40). In Pingjum staat nog het schuilkerkje, waar Menno heeft gepredikt.
Adres: Grote Buren 28.
Inlichtingen: VVV Makkum.


Cultuur en natuur

Atelier de Frije Wyn
Tekeningen en grafiek van beeldend kunstenaar Frâns Faber.
Open: april t/m oktober vrijdag/zaterdag/zondag 14.00-17.00 uur, daarbuiten op afspraak.
Adres: Meerweg 13, Allingawier, Telefoon 0515 232845.

Glasblazerij ’t Quakeltje
Op ambachtelijke wijze wordt het glas geblazen, demonstraties en exposities van mooie glascreaties; tulp, fierljepper, skutsje etc.
Open: vrijdag en zaterdag 10.00-17.00 uur.
Adres: Dorpsstraat 53, Exmorra. Telefoon 0515 573331.

Atelier Zoutkust
Jasper en Nynke van Schaick zijn bijzonder aardige mensen, die u in één dag wegwijs kunnen maken in het edele glas-in-loodwerk.
Open: dagelijks van 09.00-17.00 en op afspraak.
Adres: Jan Timmerstraat 1, 88231 LT Kimswerd. Telefoon 0517 579597. Email: zoutkust@home.nl.

Vogelwaarnemingshut
Vanuit het vogelmuseum It Fûgelhûs in Piaam bestaat de mogelijkheid om vogels uit een waarnemingshut te observeren. Ongeveer 220 verschillende soorten vogels bevolken het Kooiwaardgebied aan de andere kant van de dijk.
Open: dagelijks van 9.00 - 17.30 uur, zon- en feestdagen van 9.30 - 17.30 uur.


Eten en drinken

De Nynke Pleats
Authentieke Restaurant-boerderij met landelijk terras, voor koffie, thee, lunch of diner, à la carte, pannekoeken, Frysk menu.
Adres: Buren 25, 8750 JP Piaam. Telefoon 0515 231270.

It Posthûs
A la carte specialiteiten restaurant.
Adres: Plein 15, 8754 ER Makkum. Telefoon 0515 231153.

Bistro De Eerste Rang
à la carte bistro.
Adres: Markt 13, 8754 CM Makkum. Telefoon 0515 231447.

Pizzeria Milano
Pizza's, Pasta's.
Adres: Kerkstraat 2, Makkum. Telefoon 0515 232892.

Gasterij Hennie fan Richt
Eet & drinkhuys.
Adres: Plein 10, Makkum. Telefoon 0515 232921.

Feng Shing
Chinees restaurant met 150 gerechten en 80 zitplaatsen.
Adres: Markt 4, Makkum. Telefoon 0515 232366.

Café Restaurant De Prins
A la carte (vis)restaurant aan de haven, bekend om zijn eeuwenoude tegelmuur (1668) en zijn visgerechten. Heerlijk terras.
Adres: Kerkstraat 1, 8754 CN Makkum. Telefoon 0515 231510.

Café Restaurant De Zwaan
Adres: Plein 1, 8754 ER Makkum. Telefoon 0515 232471.

Pannenkoekenrestaurant De Lampion
Adres: Kerkstraat 11, 8754 CP Makkum. Telefoon 0515 232425.

Lunchroom De Halte bij Kim
Adres: Markt 8 Makkum. Telefoon 0515 232363.

Bar-Café De Belboei
Adres: Kerkstraat 23, 8754 CP Makkum. Telefoon 0515 231917.

Beaufort/Oase
Café, bar, restaurant, croissanterie, cafetaria, lunchroom.
Adres: Holle Poarte 2, 8754 HC Makkum. Telefoon 0515 232383.


Sportief

Manege
Hippisch Centrum Boeyenkamp, paardrijles en huifkartochten.
Adres: Families Van der Gaast en Brink, Sotterumerdijk 15, Cornwerd (naast Boerderij Camping Sotterum), telefoon 0515 231315

Zwembad
Zwembad waterpark Mounewetter Witmarsum
Adres: Mouneplein 5, Postbus 31, 8748 ZL Witmarsum.
Open: maandag 10.00-12.00 en 13.30-17.00 uur, t/m half juli 's avonds gesloten, daarna ook in de avond geopend -- dinsdag t/m donderdag 10.00-12.00, 13.30-17.00 en 19.00-20.00 uur -- vrijdag 10.00-12.00, 13.30-17.00 en 18.30-20.00 uur -- zaterdag en zondag 10.30-12.00 en 13.00-17.00 uur.

Bowling
Recretel de Vigilante
Adres: de Holle Poarte, Makkum, telefoon 0515 231772

Surf- & Catamaranschool
Tevens surfplanken verhuur.
Adres: De Holle Poarte 8, 8754 BP Makkum. Telefoon 06 53933837

Sauna Makkum
Adres: Sauna De Leliehof, Houtmolen 6a, 8754 GJ Makkum. Telefoon 0515 233020/232114.

Sneek

Op 22 km [ca 20 minuten] afstand ligt watersportstad Sneek, het centrum van de Friese Zuidwesthoek. Omzoomd door een stadsgracht wordt de binnenstad doorsneden door grachten, die naar één punt lopen: de Wip. In deze grachten lagen vroeger de beurtschepen, die de producten naar de Sneker markten brachten. Aan die handel in de middeleeuwen herinnert het monument dat Sneeks roem met trots uitdraagt: de Sneker Waterpoort, een sierpoort in renaissancestijl. Toen in de loop van de 16e eeuw de militaire betekenis van de stadspoorten terugliep, kregen ze een representatief karakter en werden het symbool van de rijkdom van een stad. Zwerven door Sneek betekent teruggaan in de tijd. Historische gebouwen zijn bijna in elke straat te vinden.
De Sneekweek en skûtsjesilen horen bij Sneek. Ieder jaar in augustus, vanaf de eerste zaterdag, is het feest in de Watersportstad.

Bezienswaardigheden

De Sneker Waterpoort
De Waterpoort uit de zeventiende eeuw aan de rand van de binnenstad, een vestingwerk uit 1613.

Martinikerk
Gebouwd in 1498, 16e eeuwse sacristie, oudere fundamenten in plaveisel Oud Kerkhof aangegeven. Geopend: 15 juni t/m 12 sept ma t/m za. van 14.30-17.00 uur, di t/m vr.30 juni t/m 27 aug ook 'savonds van 19.30- 21.00 uur.

Stadhuis
Het gemeentehuis met zijn prachtige bordes en unieke raadszaal; een in oorsprong 15e eeuws bouwwerk met een Rococogevel uit 1761. In de Schutterskamer vindt men o.a. talrijke wapens opgesteld. Ook de helm van Grutte Pier. Marktstraat 15. Geopend: van 6 juli tot 7 augustus op werkdagen van 14.00-16.00 uur.

Epema-State
Slechts 1 km ten westen van Sneek ligt het 17de eeuwse Epema State. Op 15e eeuwse fundamenten is het huis met de Poort gebouwd in 1625 en is sinds 1651 gedurende elf generaties een bezit binnen dezelfde familie; van Burmania's, via Rengers naar de van Eysinga's-van Harinxma thoe Slooten. Inmiddels is het bewoond door de jongste dochter van de huidige eigenaren, Mevrouw van den Biesen-van Eysinga, de 12e generatie. Tevens kerk en grafkelder te bezichtigen. Te Ysbrechtum. Geopend: het hele jaar door, inl. Epema-State 0515 412475 of VVV Sneek tel. 0515 414096.

R.K.St. Martinuskerk
Singel 64. Neo-gotische kruisbasiliek met interieur naar laat-middeleeuwse voorbeelden uit 1871. Geopend: 15 juni t/m 28 aug. ma. t/m vr. van 14.30-17.00 uur, donderdags ook van 19.30-21.00 uur.

Cultuur en natuur

Fries Scheepvaart Museum en Sneker Oudheidkamer
Sneek herbergt één van de meest toonaangevende scheepvaartmusea van Nederland: het Fries Scheepvaart Museum. Het heeft een grote collectie op het gebied van de geschiedenis van de pleziervaart, de Friese admiraliteit, de beurtvaart, het skûtsjesilen en de Friese ijspret. Verder zijn er interessante 18e en 19e eeuwse stijlkamers te vinden en een zeer rijke zilvercollectie. Een duidelijk beeld van de Friese scheepvaarthistorie en het leven zoals dat zich in vroeger tijden afspeelde. Kleinzand 14. Geopend: ma t/m za. 10.00-17.00 uur, zondag van 12.00-17.00 uur. Feestdagen gesloten. Tel.: 0515 414057.

Sneeker Modeltreinenmuseum
Kerkgracht, achter de bibliotheek. Geopend: ma t/m za. 10.00-12.00 en 14.00 17.00. Tel. 0515 430021.

Stadswandelingen
Het 'Gilde Sneek' biedt de mogelijkheid onder leiding van een gids een wandeling door de stad Sneek te maken. Kosten: € 3,50 per persoon incl. koffie. Opgave bij VVV/ANWB Sneek e.o. [0515 414096]. Aan de hand van een kaart uit de eerste helft van de 17e eeuw is het mogelijk een historische wandeling te maken. Verkoop brochure: VVV/ANWB Sneek e.o. kosten € 4,95.

De Molkenkelder Easterwierrum
Negen km ten noordoosten van Sneek ligt deze koffie- en thee-schenkerij in fraaie melkkelder. Geopend: ma. t/m vr. 10.00-16.30 uur. za. en zo. 10.00-17.00 uur. 's Avonds voor groepen op afspraak. Familie Reitsma, Hegedyk 2, 9021 CW Easterwierrum [058 2501235].

Weduwe Joustra
De allerlekkerste en oorsprong van de Beerenburg. Slijterij met inrichting uit 1864. Origineel drankorgel intact. Kleinzand 32.

Rondvaarten
Brouwer, Aukebaes 8, Joure [0513 413372]
Van Dijk, MPS Waterpoort, Eerste Oosterkade 5, Sneek [0515 413819]
M. Harder, Eerste Oosterkade 6, Sneek [0515 417314]
De Twee Gebroeders, dagtochten voor groepen, Lytshuzen 7, Heeg [0515 443080]
M.van der Werf, MPS Toerist V, Eerste Oosterkade 3, Sneek [0515 415379]

Galeries, kunst, antiek
Galerie Bax Peter, Singel 82, 8601 AM Sneek [0515 422772]
Galerie Brouwer, Scharnestraat 32, 8601 BB Sneek [0515 419179]
Bas Galerie, Waltahuis, Marktstraat 7, Sneek [0515 426383]
Galerie Friesland 2000, Oosterdijk 23, Sneek [0515 418585]
Galerie en Kunsthandel Planting, Nauwe Noorderhorne 13, Sneek [0515 414724]

Hindeloopen

Hindeloopen is een heerlijk stadje om te wandelen. Het ligt pakweg 20 minuten van Skuzum. Parkeren kan bij de jachthavens aan het begin van de stad. De rest is te lopen.
De houten bruggen over smalle grachtjes geven de stad Hindeloopen een bijzondere sfeer. In deze Friese stad (één van de Friese elfsteden) doet nog veel herinneren aan de glorietijd die Hindeloopen beleefde in de 17e en 18e eeuw. Er werd toen een levendige handel gedreven met Noorwegen, de Oostzeelanden en Rusland. Veel van de verdiensten werden in Amsterdam, waar Hindeloopen een goede relatie mee had, uitgegeven aan kostbare stoffen en voorwerpen die door de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) werden aangevoerd. Hierdoor groeide Hindeloopen uit tot een centrum van interieur- en schilderkunst.
Door hun rijkdom hadden de Hindeloopers ook hun eigen kleurrijke klederdracht. In de smalle straatjes staan nog steeds enkele kapiteinshuizen met kleine ankers op de gevel, als teken dat de schipper nog vracht kon aannemen. In de zomer woonden de zeemansvrouwen met hun kinderen in de kleine huisjes achter de grote woningen, dit zijn de 'likhûzen'. In het vroegere stadhuis is het museum 'Hidde Nijland Stichting' gevestigd, waar u kennis kunt maken met de typische Hindelooper cultuur.

Museum Hidde Nijland Stichting
Historie van de stad, met schilderwerk en klederdracht. Open: maart t/m oktober, maandag t/m zaterdag, 10-17, zondag en feestdagen 13.30-17 uur. Daarbuiten op afspraak. Dijkweg 3, Hindeloopen.

Eerste Friese Schaatsmuseum
Unieke verzameling oude schaatsen en tal van 11-stedentocht herinneringen. Galerie met Hindelooper Schilderwerk, pannekoekhuisje, Hindelooper Koffiekamer. Open: ma t/m za 10.00-18.00, zo 13.00-17.00 uur. Kleine Weide 1-3, Hindeloopen. Tel.0514 521683.

Westertoren met Ned.Herv. Kerk
Met namenlijst van predikanten vanaf 1580. Dijkweg, Hindeloopen.

Reddingsloods KNRM
Met tentoonstelling van het reddingswezen. Open: middagen in het seizoen. 't Oost, Hindeloopen.

Harlingen

Fietsroutes
De VVV in Harlingen [telefoon 0900 9191999] heeft twee fietsroutes van 17 kilometer naar Franeker via de Tsjerk Hiddessluizen, het windmolenpark Aeolus, stinspoorten en korenmolens en exposities.

Wandelingen
In Harlingen zijn bij de VVV routekaarten voor twee interessante wandelingen verkrijgbaar: Met Simon Vestdijk door Harlingen en Historisch Centrum en Vestingwerken. Telefoon 0900 9191999.

Maritiem
De zeehavenstad Harlingen barst van de mogelijkheden. Bekende evenementen zijn de HT-sloepenrace met als bekendste deelneemster Ingrid Weerstra van Supermarkt Van der Wal en de Visserijdagen in augustus. Vanuit de haven kunnen dagtrips worden gemaakt en de boot naar Terschelling en Vlieland vertrekt er. Adres VVV is Voorstraat 34, 8861 BT Harlingen, telefoon 0900 919199.