Ontspanning

Wadlopen vanuit Fryslân

Wadlopen is een unieke sport, die in de prachtige waddennatuur wordt bedreven. Wadloopcentrum Fryslân is een van de pioniers op het gebied van georganiseerd wadlopen. Met meer dan 30 jaar ervaring is wadlopen met Wadloopcentrum Fryslân een fantastische manier om van het mooie waddengebied te genieten. Het aanbod van de tochten is ruim en zeer gevarieerd. Met name voor scholen, personeelsverenigingen enz. kunnen door de week speciale tochten worden georganiseerd. Deelname is op eigen risico. Voor kinderen is wadlopen nogal zwaar. Eén van de tochten die te doen zijn, gaat naar het Pinkegat. Dat is een zwerftocht over het wad tussen Ameland en Engelsmanplaat en gaat door slik en over hoge zandplaten, doorsneden door prielen en geulen. De tocht is circa 10 kilometer lang en duurt ongeveer 3,5 uur. De groepsgrootte is beperkt tot circa 30 personen. De tocht heeft een educatief karakter. Het verzamelpunt voor de Pinkegattocht is op de camping `'t Groene hart van Ternaard' in Ternaard. Daar wordt men op de verzamelplaats opgevangen door de gidsen en vertrekt de groep met auto's naar de startplaats.
Adres: Camping ' t Groene Hart van Ternaard, Raadhuisstraat 37, Ternaard
Aanmelden: 0518-451491
Wanneer: vrijwel elke zaterdag in de zomer, behalve in juni
Kosten: € 8,50,inclusief de bootreis heen of terug mits dit van toepassing is.
Vanaf Skuzum met de auto: 70 kilometer, dus ongeveer 1 uur en 10 minuten

Hegewiersterfjild bij Harlingen

Het Hegewiersterfjild bij Harlingen is een 88 hectare groot natuurgebied aan weerszijden van de Kimswerderweg. De hoogteverschillen zijn ontstaan door het tichelen [klei-afgravingen] voor de tegel- en dakpannenfabricage. Het is een fameus broedgebied voor weidevogels en pleister- en fouragegebied voor steltlopers. Excursies kunnen op beperkte schaal. Inlichtingen bij de heer Sinnema van de Vogelwacht: telefoon 0517 413455.

Vissen op loopafstand

Liefhebbers van de vissport komen volop aan hun trekken in de omgeving van In Nije Dei. De Kleine Zijlroede loopt door het dorp en schijnt vol vis te zitten. De dorpskade is bestraat en ligt in de zon. Met de Vakantiehuizen 't Anker op 100 meter afstand is een uitstekende verhouding en zij hebben een eigen steiger, die best gebruikt mag worden. Visbootjes kunt u huren bij Rinze Joustra in Piaam.
We hebben het allemaal van horen zeggen, want veel verstand van vissen hebben we zelf niet. Maar volgens het vooraanstaande blad Beet is er in de nabije omgeving prachtig viswater te vinden, waar vooral de meer professionele visser zijn hart op kan halen. Een kopie van het artikel in Beet zit in de informatiemappen in de logementen, maar we sturen het eventueel graag op.

Een praamtocht rond Makkum

Een tocht in de wateren rond Makkum en Bolsward is mogelijk met It Praemke. De nostalgische praam biedt ruimte aan groepen tot ongeveer 40 personen of 6 rolstoelen en vaart door prachtige natuurgebieden, afgewisseld met voor landbouw gebruikte landschappen. Op verzoek kan men ook een (dag)deel vissen of schilderen vanaf het water. De mogelijkheden van de te varen routes zijn legio. Bijvoorbeeld een reis naar Kornwerderzand met een bezoek aan de kazematten, via de binnenwateren naar Workum met een kijkje in het Jopie Huisman museum en richting Allingawier en Exmorra.

Nationaal Park De Alde Faenen

De Alde Faenen is een moerasgebied in het midden van de provincie Friesland, dat vooral geschikt is voor waterrecreatie. In dit oorspronkelijk veenrijke gebied vinden we nu, na de veenafgravingen in de afgelopen eeuwen, grote plassen, petgaten, rietvelden, trilvenen, schraal- en hooilanden. Honderden broedvogels kun je hier zien, waarvan de lepelaar, het baardmannetje, de blauwborst, de bruine kiekendieven de aalscholver het meest bijzonder zijn. Ook tref je hier meer dan 400 plantensoorten aan. De Alde Faenen is per boot het beste te bereiken. Er is een vaarroute voor kleine bootjes met diverse aanlegsteigers, maar er zijn ook wandelroutes en een aantal visstekjes. Er worden regelmatig vaar- en wandelexcursies georganiseerd, bijvoorbeeld met de zonne-energieboot De Blaustirns. Voor meer informatie en activiteiten kun je contact opnemen met It Fryske Gea.
Adres: rond Earnewald, midden in Friesland, tussen Leeuwarden en Drachten
Internet: www.fryskegea.nl
Vanaf Skuzum met de auto: 55 kilometer, dus ongeveer 45 minuten

Nationaal Park Schiermonnikoog

Het waddeneiland Schiermonnikoog is het meest noordelijke, bewoonde eiland van ons land. Als eerste Nederlandse natuurgebied kreeg het de status van nationaal park toegekend. Het gebied is 5400 hectare groot en bestaat uit duinen, bossen, kwelders en strand. Het is een van de weinige gebieden in Europa waar de duin vorming nog geheel natuurlijk is. Doordat het regelmatig met zeewater wordt overspoeld is een bijzondere vegetatie ontstaan, met veel zeldzame plantensoorten en vochtige duinvalleien. Schiermonnikoog is een belangrijk rust- en broedgebied voor vogels en het is zeer geschikt voor fiets- en wandelrecreatie. Je vindt er een uitgebreid bezoekerscentrum en voor een goed uitzicht over het eiland kun je het beste de bunker op het hoge Poemelsdún beklimmen. Dan kun je onder meer de grens tussen het zoete en zoute water op de kwelder zien. Schiermonnikoog is te bereiken met de veerboot vanuit Lauwersoog en het eiland is autoluw, wat betekent dat auto's alleen met een vergunning worden toegelaten.
Internet: www.nationaalpark.nl/Schiermonnikoog
Vanaf Skuzum met de auto: 90 kilometer, dus ongeveer 1 uur en 20 minuten naar Lauwersoog en daarna nog drie kwartier met de boot

Bezoekerscentrum Schiermonnikoog

Aan de voet van de witte watertoren ligt het Bezoekerscentrum van het Nationaal Park Schiermonnikoog. Er zijn tentoonstellingen over de natuur, de verschillende landschappen en de geschiedenis van Schiermonnikoog te zien. Met behulp van een quiz kun je je kennis testen en in het aquarium zie je verschillende dieren die in de Waddenzee leven. Je kunt in het bezoekerscentrum terecht voor een heleboel leuke excursies en veldwerkprogramma's, die je naar verschillende gebieden leiden, zoals het modderige wad, de uitgestrekte duinen of de broedvogelkolonies. Er zijn speciale programma's voor scholen en er is een ruimte voor groepsactiviteiten.
Adres: Torenstreek 20, Schiermonnikoog
www.nationaalpark.nl
Open: zomerperiode en kerstvakantie: dagelijks 10-12 uur en 13.30-17.30 uur, vrijdagmiddag gesloten; einde herfstvakantie-begin voorjaarsvakantie: alleen zaterdag 13.30-17 uur
Vanaf Skuzum met de auto: 90 kilometer, dus ongeveer 1 uur en 20 minuten naar Lauwersoog en daarna nog drie kwartier met de boot

Centrum voor Natuur en Landschap

Het planten- en dierenleven op en rond Terschelling wordt op een bijzondere manier weergegeven in de permanente tentoonstelling in het Natuurmuseum en zeeaquarium Centrum voor Natuur en Landschap. Er wordt een film getoond over het waddengebied en speciaal voor kinderen worden veldprojecten voor natuuronderzoekjes georganiseerd. Daarnaast zijn er veel spelletjes en enkele speurtochten om op speelse wijze de omgeving te verkennen.
Adres: Burgemeester Reedekkerstraat 11, Terschelling-West
E-mail: cnl@euronet.nl
Open: april-1e week november: maandag-vrijdag 9-17 uur; krokusvakantie-1e week november: weekend 14-17 uur; alle schoolvakanties: dagelijks 14-17 uur
Vanaf Skuzum met de auto: 17 kilometer, dus ongeveer 20 minuten naar Harlingen en daarna nog vijf kwartier met de boot

Informatiecentrum De Noordwester

De permanente expositie vertelt je alles over de natuur en het leven op Vlieland. Maar er is nog meer te zien en vooral te doen, Je kunt het leven onder water bekijken in het zeeaquarium en in de roggenbak kun je de roggen aaien. Neem een kijkje op de jutterszolder of de wrakvondstenzolder, volg het gangenstelsel in het kabouterbos of neem deel aan een van de verschillende excursies op het eiland.
Adres: Dorpsstraat 150, Vlieland
Internet: www.denoordwester.nl
Open: kijk op de website of bel voor de openingstijden
Vanaf Skuzum met de auto: 17 kilometer, dus ongeveer 20 minuten naar Harlingen en daarna nog vijf kwartier met de boot

Natuurcentrum Ameland

Het natuurcentrum laat je op een speelse wijze alle landschapstypen van Ameland zien. Er is een uniek zeewateraquarium aanwezig, waarin je hondshaaien, palingen, roggen, kreeften en krabben kunt ontdekken. Voor het centrum ligt een op ware grootte nagemaakte blauwe vinvis, een imposant zeezoogdier. Daarnaast is het mogelijk om een excursie door de Amelander natuur te maken, onder leiding van een gids.
Adres: Strandweg 38, Nes op Ameland
Internet www.amelandermusea.nl
Open: gehele jaar geopend; bel voor de tijden; groepen op afspraak
Vanaf Skuzum met de auto: 65 kilometer, dus ongeveer 1 uur naar Holwerd en daarna nog drie kwartier met de boot